Posts

CNG ja LPG autogaasiseadme sarnasused ja erinevused:

Autogaasiseadmed on pealtnäha justkui kõik ühesugused olenemata sellest kas auto mootor töötab suru- või vedelgaasil on tegemist gaasiautoga. Osaliselt on tõesti surumaagaasi ja vedelgaasi süsteemide komponendid sarnased. Tegelikkuses on erinevused aga väga suured.
Alljärgnevalt selgitame mõningaid maagaasi- ja vedelgaasi toitesüsteemiga töötavate sõidukite erinevusi:
Alustuseks kütustest, fossiilsed gaasid nagu:
CNG e. surumaagaas mis on metaan – keemiline valem: CH 4 (ühendi molekul koosneb ühest süsiniku ja neljast vesiniku aatomist) ja
LPG autogaas mis on segu propaanist ja butaanist (proportsioonid sõltuvalt aastaajast) keemiline valem: C 3 H 8 ja C 4 H 10 (ühendi molekulis kolm, neli süsiniku aatomit ja kaheksa – kümme vesiniku aatomit).
Sellised struktuuri erinevused toovad kaasa mitmeid füüsikalis-keemiliste omaduste lahknemisi. Näiteks kui LPG-vedelgaas kondenseerub juba 5 BAR rõhu juures (sõltub koostisest ja temperatuurist) siis surugaas jääb isegi 200 BAR rõhu juures gaasilisse olekusse (maagaasi kondenseerumiseks on vaja see jahutada temperatuurini -162 ° C  (saadud toode kannab nimetust LNG: *Liquid natural gas).

GAASIMAHUTID

3 CNG teras ballooni, kogumahuga 16 kg. jaotatud tehase surugaasi Opel Combo põhja alla

CNG-surugaas ja LPG-vedelgaas on mahutis radikaalselt erineva rõhuga mis tingib täiesti erineva mahutite kuju- ja tootmistehnoloogia.
LPG ehk veeldatud naftagaasi jaoks kasutatakse suhteliselt kergeid pressitud ja keevitatud lehtmetallist, silindrilise- või toroidse (*tagavararatta pessa sobituv) kujuga, mahuteid (seina paksusega 3 – 4 mm.)
Surumaagaasi mahutite valmistamiseks kasutatakse teistsuguseid komponente- ja tehnikat. Surumaagaasi mahutid on kujult vaid silindrilised,

66 L. brutomahuga LPG vedelgaasi toroidpaak (mõõdud: 650×250 mm)

valmistatakse “õmblusteta meetodil” terasest –“Type1” või siis uuema tehnoloogiaga erinevatest komposiitidest (epoksüvaiku immutatud tugevast süsinikkiu punutisest) –“Type3” ning kombineeritud kujul –“Type2” (uuema tehnoloogia mahutid on hinnalt kallimad kuid kaalult oluliselt väiksema massiga).  Näiteks:”CNG Type 1″ teras-balloon mahutavusega: 66 L / 11 Kg. kaalub 74 Kg, – sama mahuga vedelgaasi mahuti on aga umbes kolm-neli korda kergem.

VAG 1.4 EcoFuel TSI CNG reduktor

*Kõik rõhuballoonid on sertifitseeritud ning läbinud surve testid.
Nii nagu LPG mahutid on ka CNG balloonid varustatud ohutuse tagamiseks multiklapiga.
Gaasimahuti multiklapp koosneb solenoidist (reguleerib balloonist tuleva gaasi voolu avamist ja sulgemist), manuaalsest väljalaske (teenindus) ventiilist, ühesuunalisest tagasilöögi klapist, liigvoolu ventiilist (aktiveerub kui kütusetoru on katki), ülerõhu e. kaitseklapist (avaneb liigse rõhu tekkimisel paagi sisemuses, s.o: vedelgaasi puhul 27 BAR ja surugaasi puhul 300 BAR, mis vabastab sisu järg-järgult) ja manomeetrist mille põhjal hinnatakse paagi täituvust.
Toiteliin e. gaasitrass – samuti on erinevused mahuti ja mootori vahelises toiteliinis, kui vedelgaasi trass on elastne vask- või plastik toru siis surugaasi puhul kasutatakse jäiku ja vastupidavaid terastorusid (kuna surugaasi trassis on jätkuvalt väga kõrge rõhk ca. 20 korda kõrgem kui vedelgaasi trassis)
Rõhuregulaator e. reduktor
– LPG vedelgaasi tuleb mootori jahutussüsteemi soojusenergiaga soojendada vedelfaasist aurufaasi (vedelgaas aurustub alates temperatuurist +20 ° C). Rõhk alandatakse mõlema gaasi puhul pea 1 BAR´ni, metaani puhul toimub 2 – 3 etapiliselt kuna metaani kiire rõhu langus tekitab temperatuuri languse, seetõttu on ka CNG reduktor ühendatud mootori jahutus süsteemiga (kokkusurutud metaan ei kondenseeru vaid jääb gaasilisse olekusse).
Elektroonika kontroller (aju) ja gaasipihustid – siinkohal suuremad erinevuse vedelgaasil ja surumaagaasil lõppevad. Elektroonika, mis kontrollib bensiini pihustite signaali gaasipihustite avamis- ja sulgemisaegade jaoks, toodetakse üldiselt universaalsel kujul. Kuna vedelgaasil ja surumaagaasil on erinevad füüsikalised omadused (tihedus, energiasisaldus

Toyota Avensis 1.8 L bensiinimootor koos IV generatsiooni LPG-autogaasi toitesüsteemiga

mahuühikus), on vaja vaid erinevat tarkvara versiooni, sõltuvalt millist gaasi kasutama hakatakse. Muidugi seadistus parameetrid ja gaasidoseerimisajad vajavad erinevat käsitlemist.
Gaasisüsteemide remont ja hooldus – kõik mis liigub see kulub, järelpaigaldatud gaasisüsteemidele teostatakse iga 15 – 20´000 km. läbimise järel või kord aastas hooldust, diagnostikat ja filtrite vahetust. Tehase surugaasi süsteemidel üldiselt filtreid toitesüsteemis pole ent vajadusel teostatakse profülaktilist diagnostikat ja murede korral parandatakse või vahetatakse välja defektseid detaile antud valdkonda spetsialiseerinud ettevõttes. Kindlasti ei peaks rõhu all olevaid komponente omal käel, koduste vahenditega, remontima!
Kokkuvõtteks: gaas mootorikütusena tähendab efektiivset põlemist ja minimaalset hulka kahjulikke komponente heitgaasis ehk igas mõttes säästliku sõitu!

otmena doroznogo sbora v germanii dlja gruzovikov cng lng

Отмена дорожного сбора в Германии для грузового транспорта CNG/LNG

С 6 мая 2020 года продолжила действие отмена дорожного сбора в Германии для грузового транспорта CNG и LNG. Весь грузовой автотранспорт, оборудованный газовым оборудованием имеет полное право передвигаться по дорогам Германии бесплатно до конца 2023 года.

Логистическая ассоциация Германии также включила поправки в этот закон.

Газовое оборудование на грузовом транспортном средстве должно быть оборудовано ёмкостями не менее 300 литров для газа.

Таким образом комитет Бундестага вносит вклад в уменьшение выбросов СО2, по программе достижения целей для  улучшения климата к 2030 году.

Официальный источник Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) e.V. : http://www.bgl-ev.de

С начала действия закона перевозчики грузов, при въезде в Германию, экономят на каждом километре минимум 18 евроцентов. Такая ставка действует  в TOLL COLLECT для грузовиков с нормой по выбросам CO2 EURO VI. Чем хуже норма выброса СО2, тем выше плата за использование федеральных трасс Германии.

Gaznet.

Эстонская компания Gaznet OÜ, имея большой опыт в сфере газового оборудования, готова предложить установку двойного топлива на дизельный мотор тягачей с замещением дизеля на  30%-40% газом. Это дает не только экономию на топливных расходах в 10%-20%, но и бесплатное использование немецких федеральных платных трасс.

zapravka cng

Немецкие власти быстро развивают сеть газовых заправок и по всей Германии в радиусе 60 км имеется АГНКС. Скорость заправки грузового автомобиля обычно занимает 10-20 минут, зависит от исходного давления на станции. В то же время разрабатываются новые технологии для уменьшения скорости заправки газом.

Как и в Германии, сеть метановых заправок в Эстонии постоянно развивается. Основными поставщиками альтернативного топлива являются Eesti Gaas и Alexela. На сегодняшний день в Эстонии уже  17 метановых заправок, что является хорошей предпосылкой для использования двух-топливного оборудования.

Средняя стоимость газовой системы для грузовых тягачей 6550 евро + НДС. В цену входит оформление всех документов. Сама установка занимает 2-3 дня времени.

Совместно с компанией Eurowag, мы регистрируем ваш грузовой транспорт с газовой топливной системой прямо в TOLL COLLECT, в связи с чем, вы получаете удовольствие от экономии уже с первого рейса.

Мы работаем с машинами не только Эстонии, но Латвии и Литвы.

Ещё больше информации вы получите здесь: https://diesel.gaznet.ee/ru/

Ваш опытный партнёр по газу Kristjan Relvik Gaznet OÜ +37256227007

TEEMAKSUVABASTUS SAKSAMAA KIIRTEEL CNG/LNG TARBESÕIDUKITELE kuni 31.12.2023a.

Head uudised tulevad Saksamaa Bundestag´i transpordi komiteest:

Otsustati pikendada CNG- ja veeldatud maagaasi kasutatavate raske-tarbesõidukite teemaksu vabastust Saksamaal kuni 2023 aasta lõpuni.
CNG & LNG on oluliseks alternatiiviks diiselmootorite heitmete vähenemis suunal täitmaks 2030a. seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Allikas: Saksamaa kaubaveologistika ja jäätmekäitluse liit (BGL)
http://www.bgl-ev.de/web/medien/presse/article_archiv.htm&news=3423&year=2020 

Renault T Diisel-CNG

Keskkonnasääst on Euroopa Liidus tänasel päeval esmajärguline.
Eeskujuks teistele liidu liikmesriikidele ning turuosaliste investeeringute osaliseks katmiseks, otsustas Saksamaa Liiduvabariigi valitus loobuda 2023 aasta lõpuni  teemaksu kogumisest LNG ja CNG kütusega töötavatelt veoautodelt ja seda ka bivalentsetel (kahe kütusega töötavatel) raskeveokitel.
Gaznet´l on veokitele diiselgaasiseadme lahendus millega on võimalik säästa nii kilomeetrihinnas, kui saada Saksamaal teemaksust vabaks. Meie lahenduse puhul asendatakse 30-40% diiselkütusest gaasiga, mis tagab rahalise säästu sõltuvalt kütuse hindadest 10-20%.
Tänaste Saksamaa kütusehindade juures on rahaline sääst kütuselt vähemalt 10%. See teeb keskmisel poolhaagisega veokil 100 km. kokkuhoiuks küll ainult mõne euro. Põhiline sääst aga lisandub teemaksu vabastusest, mis on olenevalt läbisõidust 1000-2000 eurot kuus. Raskeveokite teemaks on Saksamaal alates 18 senti/km.
Surugaasitanklate võrgustik katab tänaseks juba terve Saksamaa, samas tegeletakse pidevalt edasi võrgustiku arendamisega, et täita erinevate masinate igapäevast tankimise vajadust. Kindlasti peab märkima, et kasutades kütusena lisaks surugaasi suureneb gaasi koguse võrra ka võimalik läbitav kilometraaž.
Raskeveokite gaasipaakide tankimine võtab aega 10-20 minutit sõltuvalt gaasi rõhust tanklas. Samas arendatakse gaasi tankimise tehnoloogiat pidevalt edasi, et tankimisaega lühendada. Sarnaselt Saksamaaga arendatakse ka Eestis CNG tankalte võrgustiku pidevalt edasi. Põhilised arendajad on Eesti Gaas ja Alexela. Tänaseks on Eestis juba 17 gaasitanklat, mis annab hea eelduse kasutada diiselgaasiseadet ka kodumaal.

CNG diiselgaasiseadme keskmine maksumus on 6550 € + km. Hind sisaldab kõigi dokumentide vormistamist. Seadme paigaldus ise võtab aega ainult 2-3 päeva.
Koostöös ettevõttega Eurowag registreerime diiselgaasiseadmega raskeveokid otse Toll Collectis, et saaksite hakata nautima teemaksuvabastus juba esimesest reisist peale.

Rohkem infot saate siin: https://diesel.gaznet.ee/et/

Teie kogemustega gaasipartner Kristjan Relvik Gaznet OÜ +37256227007